OÜ PULJONG ARENGUPROGRAMM NR EU60245

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUSE JA EUROOPA REGIONAALARENGU FONDI ETTEVÕTTE ARENGUPROGRAMM toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

OÜ PULJONG ARENGUPROGRAMMI raames teostatava projekti tulemusel soovime turule tuua kassidele ja koertele põhitoidu või toidulisandina mõeldud kõrge toiteväärtusega kvaliteetpuljongi.

Spetsiaalselt lemmikloomale suunatud puljong tõstab meie põhitoote (puljong) lisandväärtust, võimaldab siseneda kiirelt kasvavasse ja arenevasse sektorisse, suurendab tootevalikut (ohustamata põhitoote kvaliteeti ja algset kontseptsiooni), vähendab sõltuvust koduturust ja võimaldab kasvada märkimisväärseks eksportööriks.

Projekti edukas realiseerumine toetab muuhulgas ettevõtte plaani ehitada uus ja kaasaegne tootmine, mis võimaldaks mitmekordistada tootmismahtu ning tagaks suurte tellimuste täitmise võimekuse.

PROJEKTI TOETUSSUMMA ON 45% PLANEERITAVAST KOGUMAKSUMUSEST ehk 498606,75 EUR